Persondatabegrebet er meget bredt. I loven hedder det, at en personoplysning er ”enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person”. Alle informationer, som kan bruges til at nogen er i stand til at udpege personen, er altså personoplysninger og omfattet af loven.

Personoplysninger kan opdeles i to hovedtyper, henholdsvis:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. identifikationsoplysninger som navn, adresse, økonomi, gæld, sygedage, bolig, ansøgning, cv, ansættelsesdato, familieforhold, e-mail osv.). Uddybning findes på Datatilsynets webside.
 • Følsomme personoplysninger (f.eks. religiøs eller politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, helbredsoplysninger, genetiske data, seksuel orientering, seksuelle forhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold osv.). Uddybning findes på Datatilsynets webside.

Helt indlysende ses almindelige personoplysninger typisk som den hyppigst behandlede type personoplysning ude blandt virksomhederne:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Pasnummer
 • Kørekortnummer
 • Medarbejderkort

En information kan godt være en personoplysning, selv om du ikke selv kan udpege personen. Hvis bare nogen kan udpege personen, er informationen en personoplysning. Derfor er følgende informationer også personoplysninger:

 • Foto af person (fordi nogen vil være i stand til at sætte et navn på personen på fotoet)
 • IP-adresse (fordi en internetudbyder vil være i stand til at fastslå hvem, der havde en given IP-adresse på et givent tidspunkt)

Selv om enkeltstående informationer måske ikke i sig selv ser ud til at være personoplysninger, skal man overveje, om sammenstillingen af informationer kan give anledning til, at nogen kan udpege personen:

Køn, alder og postnummer er ikke i sig selv personoplysninger, men sammenstiller man disse tre informationer vil sammenstillingen i særlige tilfælde være en personoplysning, fordi en unik person kan udpeges.

Nogle gange registrerer man særlige karakteristika ved en fysisk person. Disse særlige karakteristika kan også være personoplysninger, hvis de er særlige for en fysisk person:

 • Biometri – f.eks. fingeraftryk
 • Stemme
 • Genetiske kendetegn
 • Elementer som er særlige for en persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

En række tekniske spor er relateret til fysiske personer og er dermed omfattet. Det kan f.eks. være tekniske spor om besøgende på en hjemmeside:

 • Lokaliseringsdata
 • Onlineidentifikatorer (f.eks. cookies, IDs fra trackingpixels eller hardwarenumre fra brugernes udstyr)
 • RFID-numre

Nogle gange erstattes umiddelbart identificerende oplysninger med en kode. Det kan f.eks. være at man i ét IT-system har navn og kundenummer og i ét andet system har kundenummer samt ordrer og fakturaer tilknyttet kunden. Alle oplysningerne vil fortsat være personoplysninger.

 • Kundenummer (fordi nummeret som regel henviser til en unik fysisk person)
 • Medlemsnummer (fordi nummeret som regel henviser til en unik fysisk person)
 • Ordrenummer (fordi ordren som regel henviser til en kunde, der er en fysisk person)
 • Fakturanummer (fordi fakturaen som regel henviser til en kunde, der er en fysisk person)
 • Andre løbenumre (fordi nummeret som regel direkte eller indirekte henviser til en unik fysisk person)

Hvis man så sletter navnet og kundenummeret i det første system og dermed i det andet system ikke kan henføre ordrer og fakturaer til en kunde (og ingen andre systemer eller juridiske personer kan skabe denne sammenhæng), så vil ordrer og fakturaer ikke længere være personoplysninger.

Personoplysninger er tilknyttet fysiske personer – altså personer af kød og blod. Der er dog tilføjelser til denne regel:

 • Informationer om enkeltmandsejede virksomheder er omfattet af reglerne, fordi oplysningerne om den enkeltmandsejede virksomhed siger noget om ejeren.
 • Oplysninger om A/S og ApS er dog ikke omfattet.
 • Fysiske personer, som er kontaktpersoner hos selskaber (f.eks. hos A/S og ApS), er omfattet.

Vær opmærksom: Denne information kan ikke sidestilles med juridisk rådgivning. Informationen er udtryk for, hvad vi ser som 'best practice'

Did this answer your question?