Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede følger forordningens Artikel 13.

Indsamler man personoplysninger om registrerede fx via websiden, så skal følgende fremgå af privatlivspolitikken:

 • Identiteten på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige?
 • Kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver?
 • Formålene med den behandling som personoplysningerne skal bruges til?
 • Retsgrundlaget for behandlingen?
 • Hvis der anvendes legitim interesse som retsgrundlag, hvilke legitime interesser der forfølges?
 • Eventuelle modtagere af personoplysningerne?
 • Eventuel overførsel til tredjelande?
 • Tidsrum, hvor oplysningerne opbevares?
 • Den registreredes rettigheder til at anmode om indsigt, få berigtiget eller slettet personoplysninger, begrænsning af behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og retten til dataportabilitet?
 • Hvis det anvendes samtykke som retsgrundlag, retten til at trække samtykket tilbage?
 • Retten til at klage til Datatilsynet?
 • Personoplysningerne behandles som følge af lov eller kontrakt?
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering?
 • Eventuel behandling til andre formål?
 • Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede selv, hvilke kilder oplysningerne stammer fra?

Vær opmærksom: Denne information kan ikke sidestilles med juridisk rådgivning. Informationen er udtryk for, hvad vi ser som 'best practice'

Did this answer your question?