Leverandører er virksomheder som leverer fx en service, et it-system eller lignende til din virksomhed. Leverandører kan være databehandlere til dig, hvorved der skal foreligge en databehandleraftale imellem dig som dataansvarlig og databehandleren.

Der er følgende udfaldsrum i relationen til leverandøren:

  • Leverandøren er ikke databehandler.
  • Leverandøren er databehandler.
  • Der er delt dataansvar.
  • Leverandøren er databehandler for nogle behandlinger, men desuden selvstændigt dataansvarlig for andre behandlinger.

Hvis du søger mere information, så har Datatilsynet skrevet en Vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

Sådan opretter du leverandører i Wired Relations:

  • Du kan oprette nye leverandører i takt med, at du opretter systemer i Wired Relations.
  • Du kan også oprette nye leverandører under menupunktet 'Leverandører'.
Fandt du dit svar?